Tin nóng: 200 triệu đồng cho chiếc iPhone 12 đầu tiên về Việt Nam. Siêu máy ảnh 3,2 tỷ Pixel.

3 Просмотры
Издатель
Tin nóng: 200 triệu đồng cho chiếc iPhone 12 đầu tiên về Việt Nam. Siêu máy ảnh 3,2 tỷ Pixel.
Категория
iphone AppStore iPhone 12
Комментарии выключены