.


HINDI RAW SIYA ANG TATAY NG BABY AT AYAW NIYANG IPAGAMOT ITO KAYA SINALO NA LANG NI IDOL RAFFY

Kailangang magpa-MRI ni baby ngunit walang pangpa-MRI ang kanyang ina na si Leticia Armas at ayaw naman siyang suportahan ng kanyang ama na si James Armas.

Giit ni Leticia na si James ang ama ng bata at humihingi ito ng suporta pampagamot sa bata at sustento na din. Ayon kay James hindi siya sigurado kung siya ang ama nito. Dahil hindi rin si James ang nakasaad na ama sa birth certificate, walang habol si Leticia.

Alang-alang sa bata, si idol Raffy ang sumagot sa pampatingin sa bata. Matagumpay na naisagawa ang MRI at malipas ang ilang lingo, babalik muli sa ospital ang mag-ina at handa pa din silang tulungan ni idol para dito.

Youtube: http://bit.ly/1RaffyTulfoOfficialYoutube
Facebook: http://bit.ly/RaffyTulfoOfficialFacebook
Instagram: http://bit.ly/RaffyTulfoOfficialInsta...
Website: http://bit.ly/RaffyTulfoOfficialWebsite

Комментарии