.


Žmogus ir jo turtas, Siela 2019 09 25 Aiškiaregė Vanda Darjina ir Kazimieras Juraitis

Žmogus ir jo turtas, Siela 2019 09 25 Vanda Darjina ir Kazimieras Juraitis
Tūkstančius metų žmoniją kankina klausimas, koks turi būti žmogaus santykis su turtu ir jo kaupimu.Ne veltui juk net Šventame Rašte parašyta: greičiau kupranugaris pralįs pro adatos skylutę, negu turtuolis pateks į Rojų.
Aiškiaregė Vanda Darjina tvirtina, kad pažodžiui šio posakio suprasti tikrai nereikia. Nes turtas turtui nelygu. Jeigu žmogus turto kaupimui paskiria visą save, savo gyvenimą – tuomet jo siela, žinoma, nukenčia.
Ir ne tik siela. Būna, kad jau šiame gyvenime jis gauna akivaizdžių
pamokų, verčiančių jį permąstyti savo gyvenimą ir perorientuoti darbus į prasmingesnę veiklą, negu turto kaupimas.
Vanda Darjina tvirtina, kad pagal Dievo planą kiekvienas žmogus
atgimsta vėl ir vėl, kol užbaigia savo sielos evoliuciją. O atgimimas
į konkretų gyvą sutvėrimą priklauso nuo to, kaip jis gyveno. Tarkim,
besaikiai turto kaupikai atgimsta žiurkėse, paleistuvės įsikūnija į į
beždžiones, į medžius įsikūnija buvę žudikai ir pan..
Na, o tam, kad vėl atgimtume Žmogumi, būtina ir gyventi, kaip Žmogui – turtais rūpintis tiek, kiek tai būtina, mylėti žmones ir gyvūnus, saugoti miškus ir visą Gamtą...

Комментарии