.


Like a boy (Choreo Kryukova Anastasia) STRIP DANCE

NK Team
STRIP DANCE
Choreo by Kryukova Anastasia
Dancers: Anastasia Kryukova, Olesia Plotnikova, Julia Geronik, Katherine Dzyuminskaya, Ira Kupriyanova, Angelina Lastovichenko, Anastasia Kirilenko, Julia Surzhenko
Music: Ciara - Like a boy
VK (https://vk.com/k_anastasia_r)
Группа VK (https://vk.com/anastasia_nk_team)
Instagram (https://www.instagram.com/missis_anastasia/)
FB (https://www.facebook.com/kryukova.a.r)
Video (https://vk.com/ivangran)

Комментарии