.


Opowieść o Hucie, która zbudowała miasto

Historia Huty "Jedność" w Siemianowicach Śląskich.

"Przez lata wyznaczała rytm dnia w tysiącach siemianowickich domów. Przez lata tworzyła to miasto - budynki mieszkalne, obiekty sportowe, rekreacyjne i socjalne. Jej załogę stanowili w większości ludzie nie tylko o solidnych kwalifikacjach, ale także bardzo zaangażowani w pracę. Teraz od lat jest raną na mapie miasta i raną w sercach hutników. Zostały po niej ruiny, zostali po niej ludzie, którzy z nie potrzebnymi już w mieście kwalifikacjami, musieli zmierzyć się z trudnym rynkiem pracy. Pozostał ogromny żal i poczucie bezsilności."

Realizacja: Adrian Merta
Lektor: Jacek Dokutowicz
Produkcja: STV
Muzyka: ParisMusic

Комментарии