.


Nokia 3.1 plus Baltic color

#nokia #nokia3 #android

Unboxing Nokia 3.2 Black: https://youtu.be/KoG1oJTLzuU
Unboxing Nokia 3.1 black: https://youtu.be/6PwgJAsh4cA

Комментарии