Soft MILK BUNS - DINNER ROLLS recipe - Cách làm BÁNH MÌ NGỌT MỀM (công thức cơ bản) - Видеохостинг BluTube. Смотрите видео онлайн, бесплатно appshome.ru .


Soft MILK BUNS - DINNER ROLLS recipe - Cách làm BÁNH MÌ NGỌT MỀM (công thức cơ bản)

(English & Tiếng Việt). In this video, I'm sharing with you a basic recipe that makes very soft & tender MILK BUNS or DINNER ROLLS. Printable recipe coming soon on my blog: www.ricenflour.com

Other videos that you may like:

1. How to make soft and fluffy HOKKAIDO MILK BREAD: https://youtu.be/ta6ViUlx-CE
2. Authentic FRENCH BRIOCHE (recipe from Le Cordon Bleu Paris): https://youtu.be/yIP8sqYgKgk
3. Mexican coffee buns - PAPPAROTI: https://youtu.be/L2jfbrcInfg
4. Soft & Fluffy PUMPKIN DINNER ROLLS: https://youtu.be/WlVWZbOUXIs
--------
INGREDIENTS (makes 6 big crescent rolls)

250 g (2 cup +/- 1 tbsp) bread flour (protein 11.5 - 12.5%)
35 g (2.5 tbsp) caster sugar
2 g (1/2 tsp) salt
5 g (1.5 tsp) instant yeast
130 ml (1/2 cup + 2 tsp) milk
25 g (2 tbsp) egg (lightly beat 1 egg, get 25 g, save the rest for egg wash)
42 g (3 tbs) unsalted butter - melted

--------
Mời các bạn xem công thức tiếng Việt cùng các lưu ý khi làm bánh tại: http://www.savourydays.com/cach-lam-banh-mi-ngot-mem-tao-hinh-cua-sung-trau-hoa-cuc-cong-thuc-co-ban/

THAM KHẢO CÁC VIDEO LÀM BÁNH KHÁC

1. BÁNH MÌ SỮA HOKKAIDO : https://youtu.be/ta6ViUlx-CE
2. BÁNH MÌ HOA CÚC CHUẨN VỊ PHÁP: https://youtu.be/yIP8sqYgKgk
3. BÁNH MÌ CÀ PHÊ - PAPPAROTI: https://youtu.be/L2jfbrcInfg
4. BÁNH MÌ BÍ ĐỎ: https://youtu.be/WlVWZbOUXIs
--------------
Music:

Life in Romance by Twin Musicom is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Artist: http://www.twinmusicom.org/

Комментарии