Like a boy (Choreo Kryukova Anastasia) STRIP DANCE


NK Team STRIP DANCE Choreo by Kryukova Anastasia Dancers: Anastasia Kryukova, Olesia Plotnikova, Julia Geronik, Katherine Dzyuminskaya, Ira Kupriyanova, Angelina Lastovichenko, Anastasia Kirilenko, Julia Surzhenko Music: Ciara - Like a boy VK (https://vk.com/k_anastasia_r) Группа VK (https://vk.com/anastasia_nk_team) Instagram (https://www.instagram.com/missis_anastasia/) FB (https://www.facebook.com/kryukova.a.r) Video (https://vk.com/ivangran)
Комментарии выключены