Fendt 939 tractor with a milling of gravel hill in July 2015


Fendt 939 traktor med en fräs av grusbacke juli 2015 Fräsen heter FAE construction heter MTH förkortningen av Multi Task Heavy. Den krossar sten bumlingar på 40 cm och vägar 7,5 ton Filmat av Olof Söderberg Fendt 939 tractor with a milling of gravel hill in July 2015 The cutter named the FAE construction called MTH abbreviation of Multitask Heavy. The crushers stone Nuggets of 40 cm and roads 7.5 tonnes Filmed by Olof Söderberg
Комментарии выключены