.


Fendt 939 tractor with a milling of gravel hill in July 2015

Fendt 939 traktor med en fräs av grusbacke juli 2015
Fräsen heter FAE construction heter MTH förkortningen av Multi Task Heavy.
Den krossar sten bumlingar på 40 cm och vägar 7,5 ton
Filmat av Olof Söderberg

Fendt 939 tractor with a milling of gravel hill in July 2015
The cutter named the FAE construction called MTH abbreviation of Multitask Heavy.
The crushers stone Nuggets of 40 cm and roads 7.5 tonnes
Filmed by Olof Söderberg

Комментарии