tự Làm Thịt, mì căn, Chả lụa chay DAI CHĂĆ,VEGAN Vietnamese PORK ROLL, HAM quickdowithmi - Видеохостинг BluTube. Смотрите видео онлайн, бесплатно appshome.ru .


tự Làm Thịt, mì căn, Chả lụa chay DAI CHĂĆ,VEGAN Vietnamese PORK ROLL, HAM quickdowithmi

Mi rât́ cảm ỏn các bạn đã vào xem channel quickdowithmi này.
Chuć các bạn luôn đủọ̉c nhiêù sủ́c khỏe và tràn ̣đâỳ hạnh phúc .

Xem tất cả các video quickdowithmi:: https://tinyurl.com/s462nje

Better than bouillon (Bột nêm không bột ngọt của mỹ): https://amzn.to/2DAe0tY


Brewer's yeast powder (dinh dủỏñg giống thịt bò): https://amzn.to/2IbShyb

Bột Gluten flour (làm chả lụa) : https://amzn.to/2MXLcjB

Red palm oil: https://amzn.to/2GlDVJJ

Textured Soy Protein: https://amzn.to/2GkFEz6

Cây tủ ̀Bi (Gynura procumbens Longevity Spinach) : https://amzn.to/2WRM0Ls

Cây Stevia (cây lá ngọt để thay thế đủỏǹg) : https://amzn.to/2GJthMe


Bạn muốn mua bông soi nhái ̣(nhiều màu) Cosmos Flower : https://amzn.to/2WXuWDY

Calandula (hoa màu cam): https://amzn.to/2WVWYzt

CÁCH LÀM CHẢ LỤA, THỊT CHAY DAI CHẮC/CÁCH LÀM MÌ CĂN
VEGAN VIETNAMESE PORK ROLL, HAM

Комментарии