.


29.8.2016: KOLEJE NA DOLNYM ŚLĄSKU. JAWORZYNA, KŁODZKO, WAŁBRZYCH

Różnorodność taboru kolejowego na Dolnym Śląsku przedstawiona przy okazji ubiegłorocznej GALI Parowozów Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Tegoroczna GALA odbędzie się w dniach 10-11 września 2016r. KOLEJWIZJA objęła patronat medialny nad tą imprezą.
Diversity of rolling stock in Lower Silesia as seen on the occasion of last year's STEAM LOCOMOTIVE GALA of Industry and Railway Museum at Jaworzyna Śląska. This year's STEAM GALA is going to take place at Sept. 10/11 2016. Our program is media partner of this important steam jubilee.
Die Vielfalt des Rollmaterial in Niederschlesien in Aufnahmen vom letzten Jahr anlässlich der letztjährigen GALA DER DAMPFLOKOMOTIVEN in Jaworzyna Śląska (deutsch Königszelt). Die diesjährige GALA findet am 10. und 11. September 2016 statt. Unser Programm hat das Medienpatronat über diese wichtige Eisenbahnveranstaltung in Polen übernommen.

Комментарии