.


Sửa chữa, bảo trì đường nhựa( Xe Bobcat )

Xe xúc mini BOBCAT - Đa năng.
xây dựng, bảo dưỡng, duy tu đường bộ,
Làm việc tốt tại những nơi nhỏ hẹp, xoay sở linh hoạt.
đa năng: xúc lật, quét bụi, phá đá, cắt asphalt trên cùng 1 xe...

Комментарии