.


Tin chính thức từ bác sĩ bệnh viện 108 về sức khỏe của TỔNG BÍ THƯ Nguyễn Phú Trọng trưa 24/04

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Một bên mồm của ông vẫn bị méo, khi nói phát âm khó khăn chưa rõ tiếng,nhưng trí nhớ của ông trọng đang hồi phục”.
Mặc dù không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng điều ông trọng lo nhất lúc này là với tình trạng như hiện nay thì chắc chắn ông đã ngã ngựa. Còn biết bao nhiêu dự định mà ông chưa thực hiện được. rồi đây ai sẽ tiếp tục con đường của ông.

Комментарии